top of page

gerwinvos is architect voor mensen met bouwinitiatieven in de kleinschalige woningbouw in de regio Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant. Zowel voor particulieren als vastgoed ontwikkelaars en woningbouwverenigingen.

 

Middels ontwerpen worden huisvestingsvraagstukken opgelost voor particulieren (van éénpersoonshuishouden, stellen, gezinnen, woongroepen, tot en met ouderen met een zorg vraag en mindervaliden).

 

In de ontwerpopgave van de verbouw, renovatie of nieuwbouw van de woning staan de toekomstige gebruikers centraal. In nauw overleg wordt vormgegeven aan het thuis zijn. Aandacht is er voor de woonwensen, leefgewoonten en leefritme van de bewoner(s), de samenhang tussen interieur en exterieur van de woning, de situatie en oriëntatie van de woning, het wooncomfort, de bouwtechniek, het bouwbudget en de bouwkosten.

 

Middels locatie studies en bouwplannen worden samen met vastgoed ontwikkelaars braakliggende terreinen en / of bestaande panden herbestemd voor kleinschalige woningbouwprojecten. In samenwerking met Eras Architecten & Adviseurs wordt er voor gezondheidscentra en huisartsenpraktijken geadviseerd, ontworpen, gunningstrajecten en de uitvoering begeleid. 

 

Het eindresultaat is wat telt, voor de weg ernaar toe staat gerwinvos borg voor goed architectenwerk: een passend ontwerp, afgehandelde bouwvergunning aanvragen, degelijk technisch tekenwerk, kritisch doorlopen aanbesteding en gunningstraject en idem dito bouwtoezicht en bouwbegeleiding.

 

gerwinvos architect, gevestigd in Doorwerth in de Gemeente Renkum, is in 2014 opgericht door Gerwin Vos na voltooiing van technische studies als MTS en HTS Bouwkunde in Leeuwarden en de Academie van Bouwkunst in Rotterdam, en na 18 jaar ervaring als projectarchitect bij vijf architectenbureaus in Midden-Nederland.

Sinds 1 januari 2018 werkzaam als project architect bij Strategie Architecten te Oosterbeek.

 

gerwinvos architect staat voor u en uw project

profielfoto gerwinvos architect

ing. G.W. Vos MArch - architectenrigister nr. 1.040515.015

schets Gerwin Vos Architect Doorwerth Gelderland
bottom of page